Tlačové správy

Vážení zákazníci a vážené média,  

Od piatku, 31.05.2019 evidujeme informáciu ohľadom testu detských opaľovacích prípravkov, ktorá bola mediálne zverejnená v spotrebiteľskom časopise dTest 06/2019. Medzi testovanými výrobkami bol aj nami vyrábaný produkt  Nubian Kids mlieko na opaľovanie SPF 50, 200 ml.

Uvedená informácia s výsledkom testu nás nemilo prekvapila. Každý nami vyrábaný produkt má svoju presnú receptúru a technologický postup výroby. U uvedeného produktu máme receptúru s technologickým procesom, ktorá má podľa protokolu zo stanovenia SPF hodnotu SPF 52.  Kontrolu SPF vykonalo akreditované laboratórium.

Vzhľadom k tomu, že si uvedomujeme zodpovednosť voči naším zákazníkom, ktorých spokojnosť a bezpečnosť je pre nás prvoradá, naša spoločnosť urobila tieto kroky:

  1. Vyžiadali sme si u spoločnosti, ktorá poskytla výsledky testu, šaržu nášho produktu
  2. Na nami archivovanej vzorke ( z každej šarže, každého výrobku archivujeme vzorky) s touto šaržou sme nechali vykonať externý test vo viacerých  nezávislých akreditovaných laboratóriách.
  3. V piatok 31.05.2019 sme pozastavili distribúciu uvedeného výrobku a v pondelok, 03.06.2019, sme začali sťahovanie uvedeného výrobku z predajnej siete na území SR a ČR.

V tejto chvíli nevieme presne identifikovať problém a musíme počkať na výsledky testov, ktorých trvanie je časovo náročné ( 30 – 60 dni). 

Nikdy by sme si vedome nedovolili ohrozovať výrobkami zdravie našich zákazníkov, používame certifikované suroviny aj receptúry.  Celá vzniknutá situácia nás preto veľmi mrzí.

V danej situácii sme sa rozhodli, že zákazníkom, ktorí si zakúpili uvedený výrobok „ Nubian Kids mlieko na opaľovanie SPF 50, 200 ml, EAN 8586000081949“ vrátime peniaze.

Stačí, ak nám na adresu herba@herbadrug.sk  pošlú fotku výrobku s výrobnou šaržou ( 10 -miestne číslo a písmeno na zadnej strane), uvedú, kde výrobok zakúpili, jeho cenu a číslo účtu na ktorý môžeme poukázať peniaze.

O možnosti vrátenia výrobku „ Nubian Kids mlieko na opaľovanie SPF 50, 200 ml, EAN 8586000081949„ sú informované aj obchodné reťazce, ktoré by po predložení pokladničného dokladu o zakúpení výrobku zákazníkom mali vrátiť  peniaze. 

Ďakujeme za porozumenie.

S úctou   

  Ivan Milý

  konateľ

V Smižanoch 03.06.2019

Prihlásenie

Registrácia

Základné informácie