Tlačové správy

Vážení zákazníci,

v médiách sa objavili správy ohľadom nášho výrobku Nubian Kids mlieko na opaľovanie SPF50,  200 ml, preto vám chceme podať bezprostredné vysvetlenie k situácii, ktorá vznikla ohľadom menovaného výrobku .

Ešte pred začatím predaja tohto produktu bolo SPF verifikované akreditovaným laboratóriom, a to až vo výške SPF 52. Napriek tomu bol produkt pri porovnávacích testoch, uverejnených v časopise dTest v máji 2019, vyhodnotený ako nevyhovujúci z dôvodu nedostatočnej úrovne ochrany proti slnečnému žiareniu. Na základe tejto informácie sme ho podrobili ďalším kontrolným testom v nezávislých akreditovaných laboratóriách, pričom výsledky týchto testov boli veľmi rozdielne.

Aby sme minimalizovali kontakt našich zákazníkov s produktami s potenciálne zníženou účinnosťou, rozhodli sme sa stiahnuť z trhu nielen konkrétnu šaržu, ale aj ďalšie Nubian emulzie s SPF 15 a SPF 30. V súčasnosti pracujeme na vylepšení ich receptúr, pretože je pre nás bytostne dôležité poskytovať zákazníkom iba 100% dokonalé produkty.

Následným preskúmaním v troch nezávislých laboratóriách sa podarilo identifikovať príčinu rozdielne nameraných hodnôt SPF. Aj napriek vysokému obsahu ochranných filtrov v produkte po dlhšom časovom úseku dochádza k ich usadzovaniu, čo má za následok nerovnomerné nanesenie ochrany.

Technologické postupy a receptúry pre výrobu olejov na opaľovanie Nubian v celej škále ochrany (SPF 6 až SPF 30) a tiež Nubian mlieka na opaľovanie SPF 6 majú odlišnú receptúru od vyššie spomínaných a  konzistentne vykazujú požadované výsledky. Oleje na opaľovania Nubian (SPF 6 až SPF 30) a mlieko na opaľovanie SPF 6 ostávajú naďalej v ponuke pre sezónu 2020.

Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí a nesieme za ňu plnú zodpovednosť. Pracujeme na tom, aby sa v budúcnosti v žiadnom prípade neopakovala a urobíme všetko preto, aby výsledkom bolo zdokonalenie našich produktov.

Vaša dôvera je pre nás veľmi dôležitá. Preto veríme, že Nubian zostane aj naďalej vašou obľúbenou značkou.

 

Ďakujeme za porozumenie.

 

V Smižanoch 04.02.2020

Ing. Ivan Milý

konateľ spoločnosti

 

 

 

Prihlásenie

Registrácia

Základné informácie