Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.herbadrug.sk je Herba Drug s.r.o., Mlynská 1335 , 053 11 Smižany , IČO: 36172944, IČ DPH: SK2020032718.

Aby prevádzkovateľ mohol poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Kupujúcom vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie:

  • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
  • e-mailová adresa kupujúceho (slúži na identifikáciu kupujúceho v systéme a na komunikáciu s kupujúcim)
  • voliteľne ďalšie adresy (ak si kupujúci želá doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
  • voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s kupujúcim)
  • ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie)

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, prevádzkovateľa, aby kupujúci ich nemusel nanovo zapisovať pri každej návšteve. Tieto údaje sú taktiež nutné pre účtovný a fakturačný systém prevádzkovateľa. Kupujúci svoje údaje a ďalšie nastavenia môže kedykoľvek zmeniť prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do sekcie môj účet . V prípade, že si kupujúci želá zrušiť svoju registráciu, požiada prevádzkovateľa o to e-mailom. Konto kupujúceho následne na to bude neaktívne.

Počas návštevy kupujúceho sú na serveri prevádzkovateľa uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo vložil kupujúci do nákupného košíka, kedy prišiel na stránku , odkiaľ prišiel na stránku ).

Osobné údaje kupujúceho prevádzkovateľ nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky. Sú to najmä doručovateľské služby (adresa na dodanie) .Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov prevádzkovateľ chráni pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho a ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.

Aktuálne novinky priamo na váš e-mail.

Prihlásenie

Registrácia

Základné informácie